Periostitis Tibial

Què és?

La Periostitis Tibial és una inflamació o irritació del periosti que recubreix l’òs, on s’inserten diferents músculs.

periostitis tibal. fisioterapeutagranollers

Causes.

 • És una lesió molt habitual a la consulta del fisioterapeuta, sobretot en fases de pre-temporada esportiva o inici d’exercici després d’un periode llarg d’inactivitat.
 • Augment de quilometratge al correr.
 • Augment de la intensitat de carrera.
 • Falta d’adaptació a l’exercici.
 • Canvi a superfícies d’entrenaments més dures.
 • Sobrecàrrega musculatura tibial-soli.
 • Tècnica de carrera incorrecta
 • Hiperpronació i tendència a recepcionar de talò.
 • Calçat inadequat
 • Sobrepès.

Racing race with athletes running fast on the streets of the city

 

Tractament.

 • En fases agudes (48-72h) crioteràpia i repòs de carrera.
 • El fisioterapeuta estudiará la causa i aplicará el tractament més adient en cada cas:
 • Programa d’exercicis específics.
 • Descàrrega muscular.
 • Teràpies combinades. (embenat neuromuscular, tecarteràpia, estiraments, etc…)
 • Correcció tècnica de carrera.
 • Canvi de calçat.
 • Derivació a servei de podología…

Chiropractic, osteopathy, sport massage concept. Therapist doing healing treatment on female leg

 

Readaptació a l’esport.

 • Sempre progressiva
 • Iniciem caminatas
 • Exercicis en medi aquàtic.
 • Carreres contínues curtes.
 • Treball Muscular Específic en cada cas.
 • Aplicació d’esparadrap a les primeres sessions per disminuïr vibració al periosti…

Sports Management and Coaching Science as a Career

 

Estiraments Recomanats.

 1.                              2.                                 3.

.estiramentotibialanterior.fisioterapiadeportivafascitis2. periostitis. contracturaestiramientogemelo.fisiogranollers

 

 

 

 

 

 

 

 Periostitis Tibial

¿Qué es?

La Periostitis Tibial es una inflamación o irritación del periostio que recubre el hueso, donde se insertan diferentes músculos.

periostitis tibal. fisioterapeutagranollers

Causas.

 • Es una lesión muy habitual en la consulta del fisioterapeuta, sobre todo en fases de pre-temporada deportiva o inicio de ejercicio después de un periodo largo de inactividad.
 • Aumento de kilometraje al correr.
 • Aumento de la intensidad de carrera.
 • Falta de adaptación al ejercicio.
 • Cambio en superficies de entrenamiento más duras.
 • Sobrecarga musculatura tibial-sóleo.
 • Técnica de carrera incorrecta
 • Hiperpronación y tendencia a recepcionar de talón.
 • Calzado inadecuado
 • Sobrepeso.

Racing race with athletes running fast on the streets of the city

 

Tratamiento.

 • En fases agudas (48-72h) crioterapia y reposo de carrera.
 • El fisioterapeuta estudiará la causa y aplicará el tratamiento más adecuado en cada caso:
 • Programa de ejercicios específicos.
 • Descarga muscular.
 • Terapias combinadas. (Vendaje neuromuscular, tecarterapia, ondas de choque, estiramientos, etc …)
 • Corrección técnica de carrera.
 • Cambio de calzado.
 • Derivación a servicio de podología …

Chiropractic, osteopathy, sport massage concept. Therapist doing healing treatment on female leg

 

Readaptación al deporte.

 • Siempre progresiva
 • Iniciamos caminatas
 • Ejercicios en medio acuático.
 • Carreras continuas cortas.
 • Trabajo Muscular Específico en cada caso.
 • Aplicación de esparadrapo en las primeras sesiones para disminuir vibración al periostio …

Sports Management and Coaching Science as a Career

 

Estiramientos Recomendados.

 1.                              2.                                 3.

.estiramentotibialanterior.fisioterapiadeportivafascitis2. periostitis. contracturaestiramientogemelo.fisiogranollers