Magnetoteràpia i Fisioteràpia

Què és la Magnetoteràpia? Indicacions. Efectes. Contraindicacions.

Qué ès la Magentoteràpia?

La Magnetoteràpia és una forma de fisioteràpia que utilitza l’energía electromagnética per estimular la regeneració dels teixits.

Magnetoteràpia Potátil a Domicilio.

Indicacions principals de la Magnetoteràpia.

-Fractures i retràs de consolidació.

-Artritis.

-Artrosis.

-Post-Operatori Lligaments Creuats, Artroscòpia, post-protesis Cadera…

-Esquinços.

-Tendinitis. (epicondilitis, manegot rotador d’espatlla, genoll…)

-Túnel Carpià.

-Ostoporosis.

-Edema.

-Dolors Articulars.

 

Efectes de la Magnetoteràpia.

La magnetoterapia exerceix una acció que afavoreix els procesos de reparació dels teixits i estimula les defenses naturals orgàniques.

Els beneficis de l’aplicació de la magnetoterapia en l’aparell múscul-esquelètic són:

-Reducció inflamatòria.

-Millora del flux capilar i microcirculació.

-Acceleració de la formació del “callo ósseo”,  movilitzant ions de calci, i estimulant l’activitat dels osteoblasts.

-Afavoreix la reabsorció d’edema i líquid intersticial.

-Millora l’intercanvi cel-lular.

-Alleugeriment del dolor.

 

Contraindicacions de la Magnetoteràpia.

Contraindicació Absoluta: Pacients amb marcapasos cardíac o altres electroestimuladors permanents com els vertebrals.

Contraindicacións:

Pacients amb transtorns del ritme cardíac.

-Dermatitis o infecions per fongs.

-Tendència hemorrágica.

-Patologíes isquémiques greus.

-Durant el cicle menstrual si és especialmente abundant.

-Es desaconsella el seu ús en dones embarassades, persones amb prótesis eléctrica, auditiva o dispositius intrauterins.

 

A fisiogranollers posem al seu abast el servei de lloguer domiciliàri de dispositius de Magnetoteràpia.

El lloguer té un periode mínim d’un mes i un màxim indeterminat, depenent de les necessitats del pacient.

El lloguer es pot anar renovant mensualment, previ avís.

 Primer de tot, s’ha d’abonar una fiança que es retorna al moment de la finalització del servei.

Us fem arribar el dispositiu a casa per a la vostra comoditat.

Us expliquem el seu funcionament i el tractament més adequat per a la vostra lesió.

Si esteu interessats en aquest servei contacteu amb nosaltres vía email a info@fisiogranollers.com ó al 639 24 97 90 i us explicarem els detalls que necessiteu.



Magnetoterapia y Fisioterapia

¿Qué es la Magnetoterapia? Indicaciones. Efectos. Contraindicaciones.

Que es la Magentoteràpia?

La Magnetoterapia es una forma de fisioterapia que utiliza la energía electromagnética para estimular la regeneración de los tejidos.

Magnetoteràpia Potátil a Domicilio.

Indicaciones principales de la Magnetoterapia.

-Fractura y retraso de consolidación.

-Artritis.

-Artrosis.

-Post-operatorio Ligamentos Cruzados, Artroscopia, post-protesis Cadera …

-Esguinces.

-Tendinitis. (Epicondilitis, manguito rotador de hombro, rodilla …)

-Túnel Carpiano.

-Ostoporosis.

-Edema.

-Dolores Articulares.

 

Efectos de la Magnetoterapia.

La magnetoterapia ejerce una acción que favorece los procesos de reparación de los tejidos y estimula las defensas naturales orgánicas.

Los beneficios de la aplicación de la magnetoterapia en el aparato músculo-esquelético son:

-Reducción inflamatoria.

-Mejora del flujo capilar y microcirculación.

-Acceleració de la formación del “callo oseo”, movilizando iones de calcio, y estimulando la actividad de los osteoblastos.

-Favorece la reabsorción de edema y líquido intersticial.

-Mejora el intercambio celular.

-Alleugeriment del dolor.

 

Contraindicaciones de la Magnetoterapia.

Contraindicación Absoluta:

Pacientes con marcapasos cardíaco u otros electroestimuladores permanentes como los vertebrales.

contraindicaciones:

-Pacientes con trastornos del ritmo cardíaco.

-Dermatitis o infecions por hongos.

-Tendencia hemorrágica.

-Patologías isquémicas graves.

-Durante el ciclo menstrual en especialmente abundante.

-Se desaconseja su uso en mujeres embarazadas, personas con prótesis eléctrica, auditiva o dispositivos intrauterinos.

 

En fisiogranollers ponemos a su alcance el servicio de alquiler domiciliario de dispositivos de Magnetoterapia.

El alquiler tiene un periodo mínimo de un mes y un máximo indeterminado, dependiendo de las necesidades del paciente.

El alquiler se puede ir renovando mensualmente, previo aviso.

En primer lugar, se debe abonar una fianza que se devuelve al momento de la finalización del servicio.

Distribución del dispositivo en casa para su comodidad.

Os explicamos su funcionamiento y el tratamiento más adecuado para su lesión.

Si está interesado en este servicio contacte con nosotros vía email a info@fisiogranollers.com ó al 639 24 97 90 y os explicaremos los detalles que necesite.