Factors de Creixement o PPR

Què són?

Els factors de creixement o PPR són proteïnes que es troben a la nostra sang i tenen una funció molt important en la curació de lesions.

Al col-locar factors de creixement directament al focus de lesió, s’accelera i millora el procés de regeneració cel-lular, la qual cosa comporta una disminució del temps de recuperació de les lesions.

 

Per què s’utilitza?

El PRP es pot utilizar en qualsevol teixit lesionat:

En artrosi i desgast de cartílag de qualsevol localització.

En tendinitis agudes o cròniques per curarles o disminuïr el temps de recuperació. Aquesta opció s’està aplicant juntament amb el treball del fisioterapeuta en els esportistes d’èlit per a disminuïr els temps de curació de:

  • Lesions muscular.
  • Fractures.
  • Lesions de cartílag.

A més, s’utilitza per disminuïr el dolor en procesos artròsics o múscul-tendinòs que no responen als tractaments habituals.

També s’aplica en pacients tributaris de pròtesi de qualsevol articulació o en intervencions quirúrgiques múscul-tendinoses, tant per retrassar la intervenció, com per tenir una millor resposta al tractament quirúrgic.

 

Com s’obtenen els factors de creixement?

Per obtenir-los s’utilitza una extracció de sang (10ml) del pacient que es centrifuga per separar les plaquetes de la resta de cèl-lules.

Per cada 10ml d’extracció de sang extreta, aproximadament de 4 a 5  es plasma ric en factors de creixement.

 

Què pasa desprès de l’aplicació de factors de creixement?

El pacient pot fer vida normal, sense cap tipus de dolor post-aplicación.

 

Quin temps es necessita i on es realitza?

Es realitza a consulta amb un temps aproximat de 30 minuts.

 

Complicacions e intoleràncies?

No existeix cap tipus de reacció al-lèrgica o incompatibilitat.

Es pot aplicar sempre a qualsevol pacient, afecte, d’enfermetats prèvies.

Sense contraindicació.