El cartílag

Definició. Característiques i funcions del Cartílag.

El cartílag és una espècie de gel consistent i ferm, amb flexibilitat, que es manté en posició mitjançant una malla fibrosa de col-làgen i elastina que recobreix els extrems òssis en una articulació.

Existeixen 3 tipus de cartílag segons les proporcions que contenen:

Hialí: El més abundant de l’organisme. Superficíes articulars.

FibroCartílag: Present en meniscs, discs intervertebrals…

Elàstic: Molt present en pavellò auditiu, laringe…

 

El cartílag Articular.

  • No posseeix vassos sanguínis.
  • No posseeix vasos limfàtics.
  • No posseeix terminacións nervioses.

 

La seva nutrició es realitza mitjançant el teixit òssi subcondral i el líquid sinovial.

El seu color varia a mida que cumplim anys i el seu grosor varia en funció de l’articulació on es localitzi. Ex: 5mm a la ròtula-1mm a les falanges aproximadament.

 

Composició del cartílag articular.

  • Component cel-lular: Condròcits (-10% del teixit).
  • Substància intercel-lular:

 

Col-làgen i proteoglicans (20%) que soporten l’estrès mecànic donat per càrregues externes.

Aigua, sals inorgàniques, proteïnes, lípids(80%).

 

Funcions.

Transmissió de forces

Permetre el moviment disminuint la fricció.

Tratamiento para Atrosis y lesiones articulares

Consulta’ns.

Desde fisiogranollers.com us podem ajudar a disminuir els problemes ocasionats per lesions al cartílag artícular mitjantçant diferents tècniques i pautes d’exercici físic terapèutic, així com ajudar a prevenir el màxim els mateixos.

En casos més avançats, l’aplicació de Factors de Creixement o Infiltracions d’àcid hialurònic poden ser la millor opció.

Fisiogranollers us aconsella que visiteu la web del Dr.Vázquez, on trobareu les tècniques més adients per a la vostra patología.

 El cartílago

Definición. Características y funciones del Cartílago.

El cartílago es una especie de gel consistente y firme, con flexibilidad, que se mantiene en posición mediante una malla fibrosa de colágeno y elastina que recubre los extremos óseos en una articulación.

Existen 3 tipos de cartílago según las proporciones que contienen:

Hialino: El más abundante del organismo. Superficies articulares.

Fibrocartílago: Presente en meniscos, discos intervertebrales …

Elástico: Muy presente en pavellón auditivo, laringe …

 

El cartílago Articular.

No posee vasos sanguíneos.
No posee vasos linfáticos.
No posee terminaciones nerviosas.

Su nutrición se realiza mediante el tejido óseo subcondral y el líquido sinovial.

Su color varía a medida que cumplimos años y su grosor varía en función de la articulación donde se localice. Ex: 5mm en la rótula-1mm a las falanges aproximadamente.

 

Composición del cartílago articular.

Componente celular: Condrocitos (-10% del tejido).
Sustancia intercelular-celular:

Colágeno y proteoglicanos (20%) que soportan el estrés mecánico dado por cargas externas.

Agua, sales inorgánicas, proteínas, lípidos (80%).

 

Funciones.

Transmisión de fuerzas

Permitir el movimiento disminuyendo la fricción.

Tratamiento para Atrosis y lesiones articulares

Consúltanos.

Desde fisiogranollers.com podemos ayudar a disminuir los problemas ocasionados por lesiones en el cartílago articular mediante diferentes técnicas y pautas de ejercicio físico terapéutico, así como ayudar a prevenir el máximo los mismos.

En casos más avanzados, la aplicación de Factores de Crecimiento o Infiltraciones de ácido hialurónico pueden ser la mejor opción.

Fisiogranollers os aconseja que visite  la web del Dr.Vázquez , donde encontrará las técnicas más adecuadas para su patología.