Política de Privacitat

LOPD-Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

La política de privacitat de www.fisiogranollers.com  informa els usuaris d’aquesta pàgina web dels següents termes perquè aquests puguin decidir lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls puguin demanar mitjançant la utilització dels serveis que oferim, tenint en compte que aquestes dades personals seran estrictament imprescindibles per poder proporcionar el servei escollit per l’usuari.

El servei i l’accés als continguts d’aquesta web està exclusivament dirigida a majors de 18 anys, per la qual cosa, qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir com a mínim aquesta edat, quedant prohibit l’ús de www.fisiogranollers.com i el lliurament de dades personals a persones menors d’edat.

Fisiogranollers informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

Si es registra al nostre servei de Butlletí,  rebrà periòdicament al seu correu electrònic el nostre butlletí, on li farem arribar les nostres ofertes i promocions.

La subscripció al nostre servei de Butlletí i la posterior modificació de dades i les corresponents baixes seran validades enviant un missatge a la seva adreça de correu electrònic perquè ens confirmi la seva voluntat.  Assegurarem la integritat de les dades que l’usuari ens facilita, però no de qualsevol altra informació.  El simple fet de que l’usuari enviï les seves dades personals suposarà el consentiment de l’usuari per a la seva incorporació al fitxer i el seu corresponent tractament.

Les dades que sol·licitem en aquesta pàgina web tindran el tractament i finalitat per a la qual es recullen.

Aquestes dades formaran part d’un fitxer automatitzat, el qual està inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (APD).

Fisiogranollers  manté els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal, i es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable.

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o altre document oficial identificatiu a C/ CARRETERA DE CALDES 106 1-3, 08402 GRANOLLERS, BARCELONA, o exercitant els seus drets davant el responsable del fitxer.  e-mail: info@fisiogranollers.com

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Fisiogranollers són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

Qualsevol usuari que tingui dubtes o comentaris sobre la forma en què Fisogranollers utilitza les dades dels seus usuaris, pot escriure’ns a info@fisiogranollers.com