Avís Legal

Aquest Avís té com a objecte establir les Condicions Generals d’Ús  que regulen l’accés i l’ús de la pàgina www.fisiogranollers.com, així com la informació requerida per la normativa vigent.
L’accés a www.fisiogranollers.com, atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.  Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol  USUARI que accedeixi a www.fisiogranollers.com.

Fisiogranollers es reserva el dret a modificar aquestes Condicions Generals d’Ús a qualsevol moment i sense avís previ.

L’USUARI s’obliga a revisar les Condicions Generals d’Ús  cada vegada que accedeix a aquest lloc web.

Fisiogranollers perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. La relació entre Fisiogranollers i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals.

DADES IDENTIFICATIVES

Titular de la Web:  Fernando Delgado

> Adreça:

C/ CARRETERA DE CALDES 106 1-3
08402 GRANOLLERS, BARCELONA
ESPAÑA

> CIF: 38150124R

Correu electrònic de contacte:  info@fisiogranollers.com

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de www.fisiogranollers.com  (imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; logotips, combinacions de colors, estructura de navegació i disseny, base de dades, programari, etc.), són titularitat de Fernando Delgado (Fisiogranollers) o si escau, a les persones o entitats que figuren com a autors, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa de propietat intel·lectual.

Tots aquells continguts dels quals el Fernando Delgado no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars. En aquest darrer cas, és reflexarà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat.

Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web  www.fisiogranollers.com (textos, disseny, obres, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protección) sense l’autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan Fisiogranollers així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per aquesta finalitat.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

Certs materials s’ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en què es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

L’oferiment de certs materials sota les condicions d’aquestes llicències no implicarà en cap cas l’extensió d’aquestes condicions a d’altres.

PROPIETAT INDUSTRIAL

El nom de domini  www.fisiogranollers.com  és propietat de Fernando Delgado (Fisiogranollers).

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per accedir a certs serveis de www.fisiogranollers.com  és necessària la recollida de dades de caràcter personal.

S’informa que els mateixos seran tractats de conformitat amb l’establert en la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament.

Per a més informació visiti l’apartat  Política de privacitat

ÚS DEL PORTAL

L’USUARI es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

RESPONSABILITAT

Fisiogranollers es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

Fisiogranollers no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els USUARIS facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Fisiogranollers no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

ENLLAÇOS

En el cas que en www.fisiogranollers.com  es disposessin enllaços o hipervíncles a altres llocs d’Internet, el Fisiogranollers no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i el seu contingut.

FisioGranollers no es fa responsable dels continguts als què apuntin els enllaços que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de Fisiogranollers.

La inclusió d’aquests enllaços externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

COOKIES

Aquesta web utilitza la informació recopilada a través de les cookies per millorar els continguts i l’ús dels llocs web.

Per a més informació visiti el contingut de l’apartat Politica de cookies